נהגים שימו לב: שיטת הניקוד משתנה בתחילת השנה האזרחית 2018

בעוד מספר ימים שיטת הניקוד הולכת להיות מחמירה יותר ולטבלת הניקוד מצטרפות עבירות חדשות רבות זאת לצד החמרה של עבירות נוספות שיזכו את הנהגים בנקודות נוספות שינויים בשיטת הניקוד לעבירות תנועה החל מה-05.01.18 לחלק מהעבירות הועלה סך הנקודות ובחלקן אלו עבירות חדשות עליהן “זוכים” בניקוד שמצטבר ומצריך את הנהג לבצע קורס רענון נהיגה. כדי שלא…