לצאת מהקווים

על עקיפה מסוכנת וחציית קו הפרדה רצוף מותר לנהג לצאת לעקיפה בכביש שלא מסומן בו קו הפרדה רצוף, אפילו אם העקיפה מתצעת בנתיב הנגדי, כל עוד העקיפה לא מסכנת אף אחד מהנהגים האחרים על הכביש או משתמשי הדרך. מהי עקיפה שמסכנת את הסובבים אותך?
 לפעמים זה ברור, למשל כאשר רכב אחר נאלץ לסטות מנתיב הנסיעה…