נהג חדש? שים לב

מיהו נהג חדש? נהג אשר הוציא רישיון נחשב במהלך השנתיים הראשונות כנהג חדש. השנתיים הראשונות נחשבות כתקופת מבחן, כאשר אם הנהג החדש לא יבצע עברות מסוימות המוגדרות בחוק כחמורות הוא יקבל את הרישיון לטווח ארוך. במידה והנהג החדש יבצע את העבירות החמורות הנקובות בחוק במהלך השנתיים הראשונות לאחר הוצאת הרישיון, הוא עלול להידרש לבצע מחדש…