ביטול חובת נשיאת רישיון נהיגה ורשיון רכב

ולהלן הדוח 1. בתאריך 28.6.18 התפרסם תיקון לתקנה 9 (א) לתקנות התעבורה שעניינו חובת נשיאת מסמכים ע״י נהג. 2. א. מתאריך זה נהג יהיה רשאי לנהוג ולהזדהות באחד המסמכים הר״מ: תעודת זהות דרכון בתוקף רשיון נהיגה רשיון זר ב. ובכל מקרה עליו לשאת גם: במידה ונוהג באחד מכלי הרכב הבאים : -T, O, N, M3,…